EĞİTİM

Projelerimizde çevreci, ileriyi düşünen, öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olan okullar tasarlamaya çalışıyoruz. Çevre bilincine sahip olmamızın, bulunduğumuz fiziki ve doğal çevreyi sahiplenip korumamız şartı ile mümkün olacağına inanmaktayız. Bu nedenle gelecek kuşakların doğayı korumayı öğrenecek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesinde pay sahibi olabilmek bizim için çok önemli…

Projelerimizde fonksiyonelliği ön planda tutarken, boş alanlar, mekanın ısı, ışık ve renk düzeni gibi ortamın fiziksel değişkenlerini önemsiyoruz.