OFİS

Yeni ofis mekan tasarımlarında farklı mekansal işlevlere göre etkili çalışma ortamlarını yaratıyoruz. Bunu yaparken iş gücü ve verimliliğin artışı yanında çalışanların yaşam kalitesini, kurumsal kimliği ve hızlı büyümeyi de dikkate alıyoruz. Günümüzün büyük bir bölümünü ofiste geçirdiğimiz için, mekanı ve bu mekanların sağladığı fiziksel koşulları önemsiyoruz. Daha düşük enerji ve işletme maliyetlerine, daha iyi yaşam standartlarına ve daha yüksek çalışma performansına sahip olan ofisler tasarlıyoruz.